Alt det nyeste

Alt det nyeste

På læreruddannelsen i Vordingborg uddannes i øjeblikket fremtidens lærere til at undervise Folkeskolens ældste elever i alt det nyeste inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik. 

Internationalt bruges samlebetegnelsen STEM for området og det står for Science, Technology, Engineering and Mathematics. De studerende følger den særlige linje, der hedder SciTek. I løbet af deres studetid har de særlig fokus på science (naturvidenskab, matematik) og teknologi. Professionshøjskolen Absalon er den eneste skole i Danmark, der tilbyder uddannelsen, så man forudser, at der vil blive stor rift om at ansætte de nyudklækkede lærere, når de forlader Absalon med et eksamensbevis i hånden.

Fra politisk side har der i flere år været et ønske om, at flere unge tager en teknisk uddannelse. Man mener, at flere unge skal hjælpe med at løse samfundets problemer ved at tænke nyskabende og teknisk. Her kommer de naturvidenskabelige fag i folkeskolen i spil. Grundlaget for teknisk problemknusning bør ligge i Folkeskolen, men lærerne skal være forberedte på de krav, der stiles om dyb faglighed og det at tænke teknisk afprøvende. Det vil være deres engagement, der driver værket, så politikernes målsætning nås. Der er behov for mere viden om ny teknologi. En computer er ikke bare legetøj til tidsfordriv. Det skal trænes, hvordan den kan bruges til at lære og til at skabe nye løsninger.

Lærerne på SciTek-linjen er Absalons sædvanlige undervisere og de har tillært sig viden om for eksempel programmering, robotteknologi og droneflyvning, så de nye lærere bliver fuldstændigt opdaterede. På linjen tilbydes også særlige studieture til teknologiske brændpunkter. Steder med store opdagelser og gode nyskabelser. Man håber også at kunne inddrage erhvervslivet for eksempel i forbindelse med udvikling af robotteknologi. I et samarbejde med folkeskoler får de lærerstuderende mulighed for at afprøve om deres nye idéer har gang på jorden. Det er vigtigt at vide, om idéerne også har skoleelevernes interesse.

Lektionerne på SciTek-linjen former sig i høj grad som en teknologisk legestue, hvor de studerende får lejlighed til selv at bygge og designe med det formål at løse aktuelle problemstillinger. Alt sammen med udgangspunkt i deres viden om fysik/kemi, matematik og biologi. Det er tværfaglighed og værkstedstanken, der er fremherskende.

SciTek-linjen er en såkaldt ”talent”-linje. De studerende er særligt udvalgte og i tilgift til prædikatet som SciTek-lærer får de prædikatet som ”talentspotter”. De vil kunne finde og hjælpe en elev, som har naturvidenskabeligt talent, når de ser det ude i Folkeskolen. Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til Lektor John Andersson tlf 72 48 23 88

Please follow and like us:
John Andersson

Lukket for kommentarer.