I skole med læring og fjol

I skole med læring og fjol

I 2018 formulerede regeringen en national naturvidenskabsstrategi. Ifølge den skal børns interesse for naturfag øges i folkeskolen. De skal motiveres til at arbejde med de såkaldte STEM-fag.

Det er fag som Science, Teknologi, Engeneering (ingeniørvidenskab) og Matematik. På professionshøjskolen Absalon er man allerede godt i gang med at uddanne lærere til at undervise i de fag. Det sker på den såkaldte talentlinje, SciTek, hvor de studerende får undervisning i og erfaring med alle aspekterne af STEM-fagene i forhold til folkeskolen.

I undervisningen på Absalon indgår afprøvning af de studerendes gode ideer ude i folkeskolen, og et hold studerende har været på besøg på Kulsbjerge Skole og undervist elever i skolens særlige linje: ”Verden og Videnskab”, som løber i 7.-9. klasse. Der har i alt været 20 folkeskoleelever, der har haft glæde af mødet med de otte lærerstuderende fra Absalon.

Forløbet er faldet i god jord hos eleverne på Kulsbjerge Skole. Bag efter skrev en elev: ”Jeg syntes, det har været både sjovt og lærerigt på samme tid, og selv om I gav plads til leg og fjol, lærte vi også en hel masse”. Eleverne skulle blandt andet arbejde med programmering og robotteknologi, og der var også indarbejdet arbejde med mere traditionelle matematiske problemer som måling af vinkler og beregning af procenter. Men også i de dele af undervisningen var moderne teknologi indarbejdet, da måling ikke skete ved hjælp af blyant og papir men med mobiltelefoner.

Robotteknologi blev leget ind i børnene med historier om teknologi på planeten Mars, hvor man har brug for raketter og solpaneler. Desuden blev der af Lego bygget robotter, der kunne udføre sumobrydning. Eleverne var glade for selv at bygge deres legerobotter og en siger: ”Vi syntes det var sjovt og hyggeligt vi skulle lave om med vores robotter, men der var et problem. Vores robots sensorer gad ikke virke, så vi kom på en anden plads. Men det var sjovt at få lov at bygge vores robot, som vil ville og lære at programmere”. Eleverne udtrykker også, at de gerne vil have besøg af de lærerstuderende igen: ”Jeg synes det kunne have været sjovt, hvis vi kunne have været der to gange mere, så vi kunne have fået lavet en masse fede ting”.  Lars Busch Johnsen, der er underviser for de SciTek-studerende, udtaler: ”Vi vil rigtigt gerne afprøve alle vores idéer ude i folkeskolen. Det er jo der vores studerende skal kunne bidrage til at regeringens strategi kan gennemføres, og vi er overordentligt glade for at eleverne og lærerne på Kulsbjerge Skole, har taget så godt imod os”. cent 2; \

Please follow and like us:
John Andersson

Lukket for kommentarer.