Løsning for klimaet

Løsning for klimaet

På læreruddannelsen i Vordingborg har de studerende arbejdet innovativt med at finde løsninger for problemet alle taler om – global opvarmning. Det er skidt med klimaet, men det er godt, at de unge forsøger at finde løsninger.

Samtidig med at de eksperimenterer med, hvordan forskellige tekniske løsninger kan formidles for eleverne i folkeskolen. Her skal eleverne trænes i at skabe nyt, og derfor arbejder de lærerstuderende kreativt. Nogle har konstrueret en model af en dome, som kan fungere som et drivhus, andre har designet program til en robot, der kan styre vanding i et drivhus. Alt sammen foregår på den linje, der hedder SciTek. Det er en såkaldt talentlinje. Her leger de studerende med naturvidenskab og teknologi og får samtidig viden om, hvordan det faglige stof som folkeskoleeleverne skal igennem, kan indarbejdes i en nyskabende teknologisk sammenhæng. For eksempel er faget matematik brugt i beregningerne af konstruktionen af domen. Viden om biologi er brugt i design af en plantekasse og viden fra fysik er brugt, når der måles med moderne elektronisk måleudstyr. Måleresultaterne er behandlet ud fra viden fra matematik. De naturvidenskabelige fag hænger sammen, og det arbejdes der med på SciTek.

De emner, der tages op, er hverdagsproblemer, så erfaringerne de studerende får på uddannelsen kan umiddelbart bruges, når de kommer ud i skolen og selv skal instruere eleverne i, hvordan man kan bygge en robot, der kan styre for vanding og behov for gødning, når man skal dyrke tomater.  Man har fokus på miljøvenlige løsninger. Hvis man måler behov for vanding kan man undgå vandspild, og hvis man indretter sit væksthus så planterne har det bedst muligt, skal man måske bruge mindre gift til at bekæmpe skadedyr. Alt det optager de unge, imens de leger med modeller og teknik i den projektorganiserede undervisning, hvor de studerende i allerhøjeste grad beslutter hvilke miljøproblemer, der optager dem. John Anderson, der underviser på SciTek siger: ”Den projektorganiserede undervisning er en form der i høj grad klæder de unge på til deres fremtidige arbejde som lærere i folkeskolen”.

”Man kunne måske bare købe noget færdigt vandingsudstyr, men det er da rigtigt meget sjovere selv at konstruere noget nyt” udtaler ….. [Lis Ravns1] der er studerende på andet år.

De studerende håber at et projekt om teknologi i drivhuse vil kunne interessere deres kommende elever i folkeskolen. Pigerne vil sikkert gerne dyrke blomster og drengene konstruere robotter. Henvendelse vedr. denne pressemeddelse kan ske til Lektor John Anderson tlf 72 48 23 88


 [Lis Ravns1]Her kunne vi evt. få Karina Romme Larsen til at stå for udtalelsen. 8

Please follow and like us:
John Andersson

Lukket for kommentarer.